Wij zijn wij

 

Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. In juli 2010 zijn er 30 vrijwilligers en 300 deelnemende gezinnen. De hele organisatie zal uit vrijwilligers blijven bestaan. Daarnaast worden contacten gelegd met personen die een bijdrage willen leveren door zitting te nemen in een Raad van Advies of een Comité van Aanbeveling.

Comité van Aanbeveling

Over het verzoek om lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Goederenbank de Baronie te worden, heb ik niet lang na hoeven denken. Nederland en daarmee ook de gemeente Oosterhout kent een sociaal stelsel waar mensen indien nodig een beroep op kunnen doen, maar helaas kan de situatie ontstaan dat dit voor sommige situaties niet afdoende is. De Goederenbank kan dan met goederen en voedsel uitkomst bieden en in belangrijke behoeften van mensen voorzien en verricht daarmee zeer belangrijk werk. Het gaat niet zelden om gezinnen en dus ook om kinderen, die niet verantwoordelijk zijn voor de toestand waarin hun ouders zich bevinden maar wel evenzeer de gevolgen ervan ondervinden. Niet alleen de overheid, maar ook de samenleving als geheel kan mensen in problemen helpen. Dat deze gedachte breder wordt gedeeld, blijkt wel uit het feit dat Goederenbank de Baronie van bedrijven, instellingen en particulieren stoffelijke en geldelijke giften ontvangt om haar zo noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verricht.

Graag beveel ik een ieder aan om het belangrijke werk van Goederenbank de Baronie te ondersteunen!

Mr drs S.W.Th. Huisman

Voormalig Burgemeester van Oosterhout

 

 

Toen ik gevraagd werd om toe te treden tot het Comité van Aanbeveling van de Goederenbank heb ik me verdiept in uw activiteiten en raakte onder de indruk van alles wat u doet en van plan bent. Natuurlijk kan ik hier alleen maar ‘ja’ tegen zeggen en wil u initiatief van harte ondersteunen. Uw fantastische werk geeft de burger moed, want u zet zich in om mensen in een hulpeloze situatie weer op de been te helpen.

Een benadering van mens tot mens, gebrek veranderen in net genoeg, daar staat u voor en is uw belangrijkste doelstelling. Dat spreekt mij enorm aan, want in onze maatschappij dreigen toch een aantal mensen buiten de boot te vallen en in stille armoede of eenzaamheid weg te kwijnen. U draagt hen weer mogelijkheden aan om op een positieve manier verder te gaan. Daar heb ik grote waardering voor.

Ik wens u heel veel succes toe met Goederenbank De Baronie.

P.A.C.M. van der Velden

Voormalig Burgemeester van Breda

 

 

 

Toen ik in 1994 bisschop werd, had ik al veel van de wereld gezien. Ik had reizen gemaakt door India, Afrika en Latijns-Amerika. Ik zag daar hoe missionarissen streden tegen onderontwikkeling en armoede. Ik realiseerde me niet dat er ook in Nederland armen waren. Daarvan werd ik me pas bewust toen ik in contact kwam met bewegingen als “De Arme Kant van Nederland”. Ik ontving brieven van mensen die mij vertelden dat ze nauwelijks rond konden komen. Zij schaamden zich hiervoor. Zij konden niet deelnemen aan het maatschappelijke leven. Graag ondersteun ik elk initiatief dat hun situatie wil verbeteren. Daarom sta ik van harte achter de oprichting van de Goederenbank De Baronie.

Bisschop Muskens (overleden 17 april 2013)

 

 

 

Als ik mijn dagelijkse boodschappen doe, valt het op dat winkelwagens en -mandjes vaak goed gevuld zijn. Brood, beleg, een koekje voor bij de koffie en iets lekkers bij een wijntje.
 
Dan zou je denken dat het best goed gaat met ons. We kopen wat we nodig hebben en wat we lekker vinden. Maar dat geldt echter niet voor iedereen. Veel mensen hebben, zelfs nu in onze goed georganiseerde welvaartsstaat, niet voldoende middelen om eten en drinken te kopen, laat staan andere dagelijkse behoeften. Om welke redenen dan ook. Een helpende hand en begrip voor hun situatie kan deze groep weer op weg helpen.
 
Dan is het goed te weten dat de Goederenbank Baronie voor hen zorgt, dat zouden wij allemaal moeten doen.
Daarom ben ik overtuigd ambassadeur van de Goederenbank en steun de vrijwilligers bij hun goede werk.