Over ons

Over het initiatief en over ons.

Fotografie: Cootje Versteeg

De achtergronden van het initiatief

 

Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel verspilling.

Er zijn goederen zonder economische waarde die vernietigd dreigen te worden.

Er zijn mensen die in armoede leven en die goederen nog uitstekend kunnen gebruiken.

Op allerlei plaatsen in Europa zijn initiatieven genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de verspilling. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken en een Europese Federatie van Voedselbanken. De hulp van de voedselbanken is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven terwijl ze bezig zijn hun financiële problemen op te lossen.

Goederenbank De Baronie is lid van De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

 

Wat is ons doel?

 

Stichting Goederenbank De Baronie is een 100% non-profit organisatie in oktober 2004 opgericht. Ons doel is dat levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, worden ingezameld bij producenten en distributeurs. Er wordt uitgedeeld aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

Naast voedsel worden volgens hetzelfde concept ook kleding en huishoudelijke goederen ingezameld en beschikbaar gesteld. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede en de verspilling als onderdeel van de ‘wegwerpmaatschappij’ tegengegaan.

 

De deelnemers vinden bij ons een luisterend oor en kunnen hulp ontvangen bij het oplossen van hun problemen. Deze hulp is maatwerk en kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteuning c.q. doorverwijzing bij schulden- en budgetbeheer.

 

Fotografie: Cootje Versteeg

Wie zijn wij?

 

Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. In juli 2010 zijn er 30 vrijwilligers en 300 deelnemende gezinnen. De hele organisatie zal uit vrijwilligers blijven bestaan. Daarnaast worden contacten gelegd met personen die een bijdrage willen leveren door zitting te nemen in een Raad van Advies of een Comité van Aanbeveling.