Hulp aanvragen (negeren)

Hulp aanvragen?

 

Aanmelding en beoordeling
De deelnemers kunnen zich zelf aanmelden, ook wanneer ze bekend zijn bij tussenpersonen zoals kerken, maatschappelijk werk etc.  Onderstaande bewijsstukken (1/2) dienen altijd als hardcopy op locatie afgegeven te worden door degene die zich wil inschrijven.

Na afgifte van de gevraagde bewijsstukken is het gebruikelijk dat binnen 2 weken telefonisch bevestigd wordt of u gebruik kunt maken van de voedselbank. Aanmeldingen waarbij de gevraagde bewijsstukken per mail of niet compleet aangeleverd zijn, worden niet in behandeling genomen. 

Let wel: De aanvrager dient zich persoonlijk gedurende de openingstijden te melden met hardcopies van de gevraagde stukken. Dus s.v.p. NIET per mail toezenden

Financiële voorwaarden
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Goederenbank De Baronie uit van het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding en kleding, dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Wanneer het besteedbare inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket.

In de berekening hanteren we een basisbedrag van € 190,- per huishouden per maand. Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.). De norm is € 110,- per persoon.

Aantal Personen 1 € 300
2 € 410
3 € 520
4 € 630
5 € 740
  6 € 850 

Aanvraag voor hulp

Om gebruik te kunnen maken van de voedselbank, dient het volgende overlegd te worden: 

Indien uw geld beheerd word door een bewindvoerder of Kredietbank of andere instantie

  • (1) Een kopie van het budgetoverzicht van de vorige maand
  • (2) Een kopie van de leefgeldrekening van de bank, ook van de vorige maand, waarop duidelijk uw leefgeld te zien is

Indien u zelf uw geld beheerd

  • (1) Een kopie van de bankafschriften van de vorige hele maand
  • (2) Een kopie van uw inkomensspecificatie van uw uitkering of salaris

Opmerking #1 Het is niet mogelijk deze papieren per mail of telefoon aan te leveren

Opmerking #2: Na beoordeling van de stukken wordt een telefonisch gesprek ingepland. Mede op basis hiervan wordt de toekenning van een voedselpakket bepaald

Opmerking #3: Wanneer betrokkene na toekenning van een voedselpakket (zonder opgaaf van redenen) 3 weken zijn/haar voedselpakket NIET komt ophalen, wordt hij/zij uitgeschreven

Opmerking #4: Inschrijving vind alleen plaats op basis van GOED GEDRAG. Bij vaststelling van NIET GOED GEDRAG wordt betrokkene uitgeschreven

Opmerking #5: Van de deelnemers wordt verwacht dat ze er alles aan doen om na een periode van hulp weer op eigen benen kunnen staan.