Met wie werken we samen?

 

Wij willen met iedereen samenwerken die ons en onze deelnemers kan helpen. Voedsel en goederen kunnen worden aangeboden door particulieren en bedrijven. Samenwerking vindt plaats met andere voedselbanken, hulpverlenende instellingen en organisaties zoals maatschappelijk werk, thuiszorg, MEE Brabant, Prisma, schuldhulpbemiddelaars, sociaal maatschappelijke opvang, Surplus Welzijn, GGZ, vluchtelingenwerk, politie, gemeentelijke sociale dienst, kerken, scholen, etc. Om een goede samenwerking te waarborgen wordt met deze en soortgelijke instellingen regulier contact onderhouden. Zij kennen onze werkwijze en criteria waaronder ondersteuning kan plaatsvinden. Op deze manier kan er snel geschakeld worden. Wij vinden het van belang dat de samenwerking van toegevoegde waarde is voor alle betrokken partijen. 

Copyright © 2014 De Baronie