Hoe kunt u ons ondersteunen?

Als bedrijf of organisatie
Bedrijven en organisatie's kunnen ons op verschillende manieren ondersteunen.

 

Met producten
Wij waarderen alle aanbiedingen van producten of partijen. Onze belangrijkste voorwaarde is wel dat de kwaliteit van de producten goed is. Het kan bijvoorbeeld gaan om producten waar geen vraag meer naar is of met verkeerde of beschadigde verpakking. Mogelijk kunt u hierbij afvoer- of stortingskosten besparen, waarbij de kostprijs van de producten wel fiscaal verrekend kan worden.

 

Ook waarderen we het bijzonder dat instanties, kerken, scholen, bedrijven, verenigingen en andere betrokken groepen na overleg een inzamelingsactie organiseren. Echter, zolang deze acties de door ons georganiseerde acties niet doorkruisen of daardoor te kort op elkaar gepland zijn. Daarnaast vinden we het van belang dat gelet op de parallelle of kort op elkaar geplande acties waarbij overigens verschillende doelgroepen benaderd kunnen worden en/of inzamelingsacties die gevoerd worden in piekperiodes gedurende het jaar, dat de initiatiefnemers van een dergelijk actie de volledige verantwoording nemen voor het verloop van de gehele actie waarbij in het geval van voedselinzameling zij zelf zorgen voor aan- en afvoer van materialen en goederen, waaronder het transport. De goederen kunnen afgeleverd worden na overleg en het maken van een afspraak.

 

Let wel: De opslag van alle goederen vindt plaats op onze locatie in Oosterhout. Hier bevindt zich de centrale opslag en worden de wekelijkse voedselpakketten samengesteld en gedistribueerd. De uitdeelruimtes in de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen en Geertuidenberg beschikken helaas niet over voldoende opslagcapaciteit om goederen op die locaties te ontvangen.

 

Met diensten
Wij hebben als iedere organisatie te maken met zaken als administratie, automatisering, verzekeringen, transportmiddelen, verpakkingsmaterialen, kantoorartikelen, opslag en uitgiftelocaties voor de goederen etc. U kunt ons in natura helpen met iedere oplossing of deeloplossing.

 

Met een financiële bijdrage
Uw financiële bijdrage als particulier of als onderneming, eenmalig of structureel, klein of groot wordt enorm op prijs gesteld. Wij zullen uw ondersteuning volledig inzetten voor algemene hulp aan de deelnemers.

 

Tegenprestatie
Met ondernemingen of organisaties die structurele hulp bieden willen wij graag overleggen betreffende een passende tegenprestatie. Dit kan bijvoorbeeld een vermelding van uw bedrijfsnaam zijn op deze site.

 

Als vrijwilliger
Goederenbank De Baronie heeft geen betaalde krachten in dienst, er worden alleen vrijwilligers ingezet. Bent u geïnspireerd door ons werk en wilt u een deel van uw tijd aan ons besteden? U bent van harte welkom! Er is van alles te doen, tot de mogelijkheden behoren:


- Het ophalen van de goederen bij bedrijven,
- De verdeling, bezorging en uitgifte van de goederen,
- Het actief werven van sponsors en andere vrijwilligers,
- PR en verzorging van publiciteit,
- bestuurlijke taken,
- Administratieve ondersteuning,
- Bijdrage leveren als stagiair.

Copyright © 2014 De Baronie